Bio

Download CV: PDF

Dr. Medhat Ezzat Abdel-wahab - د. مدحت عزت عبد الوهاب 

Associate Professor of Agricultural Extension - أستاذ الارشاد الزراعي المساعد

Faculty of Agriculture - كلية الزراعة

Dept. of rural sociology & Agric. Extension - قسم الاجتماع الريفي والإرشاد الزراعي

 -