Τα Εθνικά και τα Διδακτικά Πρότυπα Σε Ποιήματα του Καλλίνου, του Οράτιου και του Σολωμού

Citation:
Τα Εθνικά και τα Διδακτικά Πρότυπα Σε Ποιήματα του Καλλίνου, του Οράτιου και του Σολωμού, Darwish, Hisham A. , ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ, Volume 165, Issue Athens 2018, p.17-37, (unknown year)