Archive: August 2021

Awareness about Parkinson's Disease In Arabic

                                                   مرض باركينسون

سمي بھذا الإسم نسبة الي أول من اكتشفه العالم الإنجليزي جيمس باركنسون فى 1817و ھو مرض يؤثرعلى الخلايا العصبية المتحكمة في  الحركة في الدماغ  ,وھو مرض متطور و مستمر، مما يعني أن الأعراض تظھر تدريجيا وببطء تزداد سوءا

PreviewAttachmentSize
booklet.pdf1.25 MB